• Welkom-image

Welkom

DEFENSA Security is een beveiligingsbedrijf met enthousiaste en goed gemotiveerde medewerkers.
Wij verzorgen diensten in verscheidene takken van veiligheid. Van objectbeveiliging tot evenementen en van winkelsurveillance tot de beveiliging van waardetransporten.

Diensten

Hier vind je de door ons aangeboden diensten, heb je specifieke wensen, neem dan gerust contact met ons op. via ons contact formulier.

Persoons beveiliging

Persoonbeveiliging VIP of Close protection is een van de opties die beschikbaar zijn
wanneer een wanneer er sprake is van (in)directe dreiging van u of uw gezindsleden.

We kunnen in een korte tijd inzet garanderen, 24/7, als de situatie daarom vraagt.
Ons werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie
en andere (overheids) instanties.

Al onze diensten worden afgeleid n.a.v. een risicoanalyse die op zijn beurt bepaalt
hoe de bescherming wordt uitgeoefend rondom u of uw gezin. De bescherming kan
sluimerend zijn en wordt dus actief als de behoefte zich voordoet.

Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy, zodat uw dagelijkse
activiteiten onverstoord kunnen plaatsvinden.

 

Close Post

Object beveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen is tegenwoordig niet alleen
meer ’s avonds en ’s nachts.
Ook overdag is professioneel toezicht op onder andere bezoekers,
leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk.

Belangrijk is dat u ontzorgt word op het gebied van veiligheid.
Hierin staat centraal dat de continuiteit van uw onderneming gewaarborgd blijft.

Door middel van een oriënterend gesprek kunnen wij vraag en aanbod op elkaar
afstemmen om u zodoende een kostenbesparende

totaaloplossing aan te bieden, van beveiliging en andere aanverwante diensten.
Dit kan een combinatie zijn van verschillende soorten dienstverlening welke
afgestemd zijn op ieder proces binnen u onderneming
zodat de continuïteit van uw onderneming dag- en nacht gewaarborgd blijft.

 

Close Post

Winkel surveillance

Winkeldiefstal is helaas aan de orde van de dag.
Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de inkomsten betekenen.

Daarnaast geeft het u en uw personeel een onveilig gevoel, dit verslechterd de werksituatie en resulteert in bijvoorbeeld ziekteverzuim, verhoogde premies en verminderd gemotiveerd personeel.

Het criminaliteitsgehalte in winkelgebieden zonder functioneel toezicht blijkt vaak hoog te zijn en hierdoor ontstaat een onaantrekkelijk ondernemersklimaat.

Het winkelpersoneel heeft naast haar dagelijkse taken vaak niet de mogelijkheid om toezicht te houden.
De beveiligingsbeambten van DEFENSA ontlasten uw personeel en zorgen voor een verhoogde veiligheid.

 

Close Post

Transport

DEFENSA weet wat het is, als het gaat om transportbeveiliging, transportbewaking, transport begeleiding.
Wij begeleiden en beveiligen waarde transporten in alle soorten en maten van beginpunt tot eindbestemming, zowel nationaal als internationaal.

Een waardevol transport beveiligen vereist een partner die uw volste vertrouwen geniet.
Dankzij onze zorgvuldige werkwijze, uitgebreide screening en professioneel opgeleide transportbeveiligers hopen wij u in dat opzicht te ondersteunen.

Uw transport is in veilige handen dankzij volgwagens, zowel openlijk als incognito.
Wij beschikken over een aantal opvallende en onopvallende voertuigen die zijn uitgerust met een navigatie- en communicatiesysteem.
Op deze manier houden wij voortdurend contact met de thuisbasis, de chauffeur van het te begeleiden voertuig en de locatie op de eindbestemming.

Bij calamiteiten kan onmiddellijk contact gezocht worden met de thuisbasis, lokale autoriteiten en eventuele hulpdiensten.
De voertuigen worden bemand met twee gediplomeerde beveiligers van DEFENSA.

Desgewenst kan een derde beveiliger in het te begeleiden voertuig plaatsnemen, ook bestaat de mogelijkheid de bezetting uit te breiden met explosieven- of drugs speurhond.
De opdrachtgever ontvangt na het transport een uitgebreide rapportage over het verloop van het transport c.q. de reis.

 

Close Post

Training

Defensa bied haar medewerkers alle mogelijke trainingen die ertoe bijdragen om zo goed als mogelijk te kunnen functioneren op het gebied van veiligheid binnen de werkprocessen van de werkgever.
Denk hierbij aan een cursus ‘klantgericht handelen’ voor receptionistes of een cursus ‘agressie en weerbaarheid’ voor personeel op hot spots als Sociale Diensten of nachtelijke EHBO posten.
Op deze manier beschik je als Defensa medewerker altijd over de juiste set tools om je werk te kunnen doen.

Ook bieden wij op-maat-trainingen aan, dit kunnen specifieke trainingen zijn of een op maat training wat ertoe bijdraagt dat de processen binnen u onderneming veiligheidshalve beter verlopen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Overval trainingen
 • Agressie en weerbaarheid
 • Klantgericht handelen
 • Communicatie trainingen
 • Assertiviteit trainingen
 • Visitatie trainingen
 • Security Awareness

 

Close Post

Mobiele surveillance

De combinatie alarmsysteem, sluitronde, openingsronde en buiten controle is op dit moment de meest sluitende en de meest voordelige vorm van bewaking voor een bedrijfspand waar gedurende de nacht niet wordt gewerkt.

De sluit- en openingsronde kunnen op een van te voren vastgesteld tijdstip worden gemaakt, maar kunnen ook i.v.m. overwerk of andere zaken per keer variabel zijn.
Per object zullen hiervoor afspraken worden gemaakt.

Tot de taken van mobiele surveillance behoren:

 • Het maken van brand- en sluitronden,
 • Surveilleren op onregelmatige tijden,
 • Het houden van inspecties binnen en buiten,
 • Het in werking zetten van alarminstallaties,
 • Openingsronden (voordat de eerste werknemer/ster het bedrijf zal betreden),
 • Sluitronden (nadat de laatste werknemer/ster het pand heeft verlaten).

In geval van calamiteiten zal de surveillant onmiddellijk de bevoegde instanties inschakelen en handelen volgens de instructies.

Uiteraard krijgt u van iedere bijzonderheid een uitgebreid rapportage.

 

Close Post

Honden beveiliging

Door het preventieve effect van het inzetten van hondengeleiders met hun diensthonden is er steeds meer vraag naar deze vorm van beveiliging.
De inzet van diensthonden voorkomt vaak problemen en kan zeer breed worden ingezet.
Hierbij kunt u denken aan:

 • bewaking op evenementen,
 • beurzen,
 • tentoonstellingen,
 • grote sport evenementen
 • muziekfestivals.

De diensthond is verder uitermate geschikt voor bewaking van o.a.

 • bouwplaatsen,
 • parkeer- en bedrijfsterreinen,
 • jachthavens,
 • openbare gebouwen en andere objecten.

Door zijn unieke hoor- en reukkwaliteiten signaleert de diensthond tijdig onbevoegde personen en voorkomt zo diefstal, inbraak of vandalisme.

In combinatie met een uitstekend opgeleide beveiliger die getraind is in snelle interventies en juiste conflictbehandeling staat dit beveiliging’s duo garant voor veiligheid.

Onze hondengeleiders zijn in het bezit van de wettelijke certificaten zoals het diploma Beveiliger 2 of ABM en het certificaat KNPV/NBVD als hondengeleider.
Dit is een man/hond verklaring waar uit blijkt dat de hond en geleider een geschikte combinatie vormen.
De hond wordt geschikt geacht voor de beveiliging wanneer het certificaat PH1 is afgegeven door het KNPV.

 

Close Post

Horeca beveiliging

Met reeds jarenlange horeca ervaring begrijpen wij als geen ander dat een goed deur beleid in combinatie met gastheerschap essensieel is voor u als horeca uitbater.
De mannen en vrouwen welke belast zijn met deze taken, fungeren als visitekaartje voor u en uw onderneming.

Kortom; het is maatwerk.

Wij streven dan ook naar de juiste balans van een representatieve beveiliger en een plan van aanpak om uw onderneming zoveel mogelijk te ontzorgen op gebied van veiligheid.

 

Close Post

Evenementen beveiliging

Enkele voorbeelden van evenementen waarbij beveiliging wordt ingezet zijn o.a.

 • dance feesten,
 • kermissen,
 • voetbalwedstrijden,
 • prive feesten,
 • braderieën/markten,
 • etc.

Van belang is dat het hele evenement goed verloopt, de bezoekers een onbezorgde tijd hebben en u als organisator een geslaagd evenement neerzet.
Het veiligheidsaspect hierin is niet meer weg te denken.
In overleg met u als organisatie word er stap voor stap gekeken naar alle activiteiten binnen het evenement en brengen we alle bijkomende risico’s in kaart.
Door middel van een plan van aanpak zullen we in samenwerking met u en verschillende overheidsdiensten deze risico’s zoveel mogelijk proberen uit te sluiten.

Naast het statische of dynamische beveiliging op het evenement, leveren wij ook andere aanverwante diensten als:

 • parkeerbeheer,
 • kaartcontrole,
 • kassabeheer,
 • toiletmedewerkers,
 • EHBO

 

Close Post

Ad hoc

Er kunnen situaties ontstaan waarin ad-hoc beveiliging direct noodzakelijk is.

Voorbeelden van dergelijke situaties waarin ad-hoc beveiliging nodig kan zijn bij:

 • brand,
 • stroomstoring,
 • diefstal, ramkraak,
 • defecte alarminstallatie,
 • uitvallen van eigen beveiligingspersoneel.

Het is fijn om te weten dat DEFENSA hierin de beveiliging/bewaking op zich kan nemen.
Hierin zal het personeelslid van DEFENSA een schakel zijn tussen de autoriteiten en u zodat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken.
Uiteraard ontvangt u na afloop van de calamiteit een uitgebreide rapportage van de gebeurtenissen.

 

Close Post

aq_block_8-image

Contact

Contact

Defensa Security

Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag

M 06-38985889

E info@defensa.nl
W www.defensa.nl

KvK 60642270

Onze Visie

Strategie

DEFENSA hanteert een bedrijfsstrategie waarbij oog voor klant specifieke behoeften en specialisatie centraal staan. Wij streven naar integrale specialistische oplossingen afgestemd op ieder proces binnen uw onderneming. Met ons doel, kernwaardes en onze visie op de toekomst gebundeld resulteert dit zich in een tevreden en duurzame verbondenheid.

 

Close Post

Visie

Klein, compact en doeltreffend. Dat zijn in drie woorden de visie op de toekomst van onze onderneming. Wij streven naar een goede erkende naam binnen de branche. Dit doen we door klein en beheersbaar te blijven daarmee kunnen we snel schakelen en de dienstverlening continue optimaliseren en daarmee waarborgen.

 

Close Post

Missie

DEFENSA is een kleinschalig bedrijf welke gespecialiseerd is in diverse disciplines binnen de beveiligingsbranche. Onze missie is het bijdragen aan een veilige werk- en woon omgeving voor een ieder.

 

Close Post

De drie kernwaardes

Loyaliteit

De klant staat centraal bij ons, De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden van een hechte en open relatie. In continue overleg zullen we onze dienstverlening aanpassen op de processen binnen uw onderneming.

 

Close Post

Integriteit

De wensen van de klant zijn voor ons core business op het het gebied van veiligheid. Integriteit is hiervoor een noodzakelijke (kern)voorwaarde. Al onze medewerkers zijn gescreened door justitie- en politie en hebben daarmee toestemming om te mogen werken in deze voorbeeldfunctie.

 

Close Post

Kwaliteit

Met DEFENSA kunt u rekenen op een partner die uw belang voorop stelt. Uw bezittingen en bedrijfsinformatie zijn bij ons in goede handen.

 

Close Post